Hur man tar trikinprov

Vissa jaktlag tar ur grisen i fält medan andra inte gör det. Vissa föredrar att bära mindre medan andra föredrar att inte få jord och smuts i djuret. Hur ni gör med den biten spelar ingen roll för trikinprovet.

  1. Skär bort en bit av ena framläggen (minst 25 gram kött, undvik om möjligt senor).
  2. Lägg provet i en plastpåse och klistra den ena nummeretiketten på plastpåsen och den andra på följesedeln/remissen.
  3. Stoppa följesedeln och plastpåsen med trikinprovet i det frankerade kuvertet, förslut kuvertet.
  4. Posta.

Svaret på trikinanalysen kommer med vändande post eller på din E-mail om du angivit den på följesedeln.

* om du inte kan ta frambenets grövre muskler går det bra med njurtappen.

Räntan ( inälvorna ) kan läggas tillbaka i naturen utan större risk för trikinsmitta då senor mm inte normalt innehåller trikiner. Rött kött bör inte läggas tillbaka innan man vet att det inte är trikiner i köttet. Vildsvin äter allt och drar sig inte för att äta utlagt griskött. Om du lagt ut trikinsmittat rött kött kan snart fler vildsvin på din jaktmark vara trikinsmittade.

För att säkerställa att du inte får i dig trikinsmittat kött, beställ ett trikinprovskit idag.