Hur trikinanalys utförs

Vi säljer trikinprovskit från Sveriges största trikinprovslabb, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA. Labbet utför varje dag hundratals trikinanalyser. Så här går det till när de tar emot ditt kött och utför trikinanalysen.

Trikinproven anländer med morgonens postgång. Vid ankomst registreras ditt prov.

Metoden som används för att analysera heter digestionsmetoden och är den enda godkända metoden inom Sverige och EU. Trikinoskopi är en annan metod som inte längre är godkänd. Digestionsmetoden är en modell av vad som sker vid matsmältningen hos ett enkelmagat däggdjur. Andra enkelmagade däggdjur än vildsvin är björnar och människor.

Det första steget i digestionsmetoden är att mala ner en del av provbiten. Det motsvarar tuggandet som sker när vi äter. Nedan ser du två bilder på före och efter att ditt kött är nedmalt.

Efter att ditt kött malts skall processen i magsäcken efterliknas. Ditt prov läggs i en blandning av utspädd saltsyra och enzymet pepsin.

“Magsäcken” står sedan i 60 minuter med en temperatur på ca 42 grader och med en automatisk magnetbaserad omrörare. Omröraren motsvarar magsäckens rörelser.

När simuleringen av magsäcken är klar är det dags att sila vätskan. Provet häls igenom finmaskiga silar ner i en s.k. “separerartratt”. Det är en konisk glasbehållare med en tappkran nederst. Den silade vätskan får stå och vila så att de tyngsta partiklarna, dvs trikinlarverna, skall kunna sjunka till botten.

En delmängd av provet tappas från botten av separerartratten till ett mätglas. Om ditt trikinprov är positivt kommer trikinerna att finnas i den delmängden. Vätskan späds md vatten för att “tvätta” provet så att det blir mindre grumligt. Därefter får det vila 10 minuter så att trikinerna, om de finns, ånyo kan sjunka till botten. Överståndet sugs bort. Detta upprepas en extra gång.

Den tvättade bottensatsen i mätglaset hälls över i en petriskål som ställs under ett mikroskop.

Ditt prov granskas sedan systematiskt i mikroskop av erfaren laboratoriepersonal. Laboratoriepersonalen som utför granskningen har mångårig erfarenhet av uppgiften, De analyserar ofta infekterade prov både i rutindiagnostiken och som ett nödvändigt led i kvalitetsarbetet. Ifall det prov är positivt är det här det upptäcks.

Labbet har också sparat trikinsmittat kött som används för träning och undervisning.

De skickar sedan resultatet av trikinprovet (om det är smittat eller ej) till dig via brev eller e-post. Om spår av trikin inte går att finna är det fritt fram att äta köttet.

Vi på trikinprov.se är stolta över att kunna tillhandahålla trikinprovskit från Sveriges största labb för trikinanalyser.

Bilderna kommer från studiebesök på SVA i Uppsala hösten 2010. Ett stort tack till alla på Parasitologen som visade hur det går till!